Aktuality

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

  

Dovolujeme si Vás pozvat na Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019, která je volným pokračováním a navázáním na úspěšné projekty z roku 2015 až 2018, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, zúčastnilo se jich téměř 900 posluchačů!

   

Cílem konference v roce 2019 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před stále častějšími projevy kyberšikany a nebezpečnými jevy ve virtuálním prostředí.

 

 

Termín:   23. 5. 2019, 9:00 - 15:30 hodin

 

  

Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)

  

   

Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice

  

  

Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)

 

Více na www.bezpecnaskola2019.cz  

 

   

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02_-_fotoNTK,_malé_rozlišení.jpg

    

CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ


   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média

   

HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, MINISTERSTVA VNITRA ČR, Policie ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
    
 

  
Kontakt: Mascotte s.r.o.

Koordinátor projektu:
Ing. Denisa Čermáková  |  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  |  Tel: 723 325 789
nebo info@mascotte.cz  |  Tel.: 777 700 205 

www.bezpecnaskola2019.cz